Aktywność inwestorów na GPW znacznie wzrosła w październiku

GPW
J2T Trade

W październiku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 31,5 miliarda złotych. To aż o 42,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła zaś o 53,3% rok do roku, do poziomu 30,1 miliarda PLN.

Obroty na GPW i rynku NewConnect wyraźnie rosną logo GPW

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła z kolei 1,37 miliarda złotych. To aż o 46,4% więcej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano zaś wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 56,5% rok do roku do poziomu 184 milionów złotych. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła jeszcze mocniej – o 71,1% w ujęciu rocznym, i wyniosła 182,8 miliona PLN.

Natomiast na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w październiku wyniosła 531 400 złotych, co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca aż o 199,2%. Warto dodać, iż w październiku na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

FP Markets

Aktywność inwestorów na rynku instrumentów pochodnych ustabilizowała się

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł z kolei 1,3 miliona sztuk, co jest wynikiem o 1,6% wyższym od odnotowanego rok wcześniej. Warto jednak przy tym dodać, że we wrześniu tego roku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi był wyższy – wyniósł 1,4 miliona sztuk.

Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł zaś w październiku o 3,2% rok do roku, do poziomu 893 300 sztuk. Wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł z kolei o 1,1% w ujęciu rocznym, do 259 100 sztuk.

Natomiast wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł aż o 7,9% w porównaniu z październikiem 2022 roku, do 128 900 sztuk. Jednocześnie warto jednak zauważyć, że wolumen obrotu kontraktami na akcje we wrześniu 2023 roku był jeszcze niższy – wyniósł 120 tysięcy sztuk.

W październiku odnotowano także spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi – o 11,6% rok do roku, do poziomu 220,9 miliona złotych.

Obrót instrumentami ETF i ETC znacząco wzrósł

W ubiegłym miesiącu wzrósł natomiast obrót takimi instrumentami jak ETF i ETC, do łącznej wartości 144,8 miliona złotych, co jest wynikiem aż o 90% wyższym od odnotowanego rok wcześniej.

Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń w październiku wzrosła z kolei o 3,5% rok do roku, do poziomu 515,2 miliona złotych. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła zaś aż 33,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 171,7%.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i rynku terminowym wyniósł natomiast w październiku 13,7 terawatogodziny, co oznacza wzrost w porównaniu do października ubiegłego roku aż o 70,7%.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot w październiku wzrósł zaś o 118,3% w ujęciu rocznym, do poziomu 5,6 terawatogodziny. Na rynku forward wolumen wzrósł z kolei o 48,4%. w porównaniu do października 2022 roku, do poziomu 8,1 terawatogodziny. Giełda

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł natomiast w październiku o 0,9% rok do roku, do 10,5 terawatogodziny. Warto jednak dodać, że mieliśmy tutaj do czynienia ze spadkiem miesiąc do miesiąca, gdyż we wrześniu wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 10,6 terawatogodziny.

Na rynku spot wolumen obrotu gazem ziemnym w październiku spadł zaś o 34,8% w ujęciu rocznym, do poziomu 1,4 terawatogodziny. Z kolei na rynku terminowym odnotowano wzrost o 10,5% w porównaniu do października 2022, do poziomu 9 terawatogodzin, co i tak jest wynikiem o 0,6 terawatogodziny niższym od odnotowanego we wrześniu tego roku.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.