Dziękujemy za rejestrację

Inwestowanie na globalnych rynkach

Partner Webinaru

Interactive Brokers

Dowiedz się, jak handlować instrumentami finansowymi z całego świata!
Już w czwartek, 28 kwietnia o godz. 19:00

Dostęp do spotkania online znajdziesz również w wiadomości, którą otrzymałeś na swój email.

Poznaj platformy IBKR klikając w poniższy przycisk

W trakcie webinaru dowiesz się, jak podejść do inwestowania na globalnych rynkach oraz jakich narzędzi i platform używać, aby móc zdobyć ekspozycję nawet na najbardziej niszowe aktywa. Jeśli poważnie myślisz nad inwestowaniem w opcje, kontrakty terminowe, akcje etc., nie możesz przegapić tego spotkania online. Webinar zakończy się sesją Q&A.

Do spotkania pozostało:

[ujicountdown id=”do-spotkania-pozostalo” expire=”2022/04/28 19:00″ hide=”true” url=”” subscr=”undefined” recurring=”” rectype=”second” repeats=””]

Partnerzy

Logo Trader's Area
Logo Comparic
Portfel Polaka logo

Interactive Brokers Central Europe Zrt. (IBCE) is regulated by the MNB. IBCE is not responsible for the content of this webinar. Investing involves a risk to your capital. Certain financial products are not suitable for all investors. Customers should read the relevant risk warnings before investing. Investment loan borrowing is only for experienced investors with high risk tolerance. You may lose more than your initial investment.

Organizator informuje, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem dla Twojego kapitału. Niektóre produkty finansowe nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Klienci powinni zapoznać się z odpowiednimi ostrzeżeniami o ryzyku przed dokonaniem inwestycji. Pożyczki inwestycyjne (produkty oparte na depozycie zabezpieczającym) są przeznaczone wyłącznie dla doświadczonych inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko. Możesz stracić więcej niż początkowa inwestycja.

Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie, jej podstronach oraz przedstawione w trakcie spotkania online mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych, inwestycyjnych, oszczędnościowych oraz innych w niej przedstawionych. Informacje te nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Organizator spotkania online, jego Partnerzy, Sponsorzy oraz Prowadzący nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe wynikające z transakcji na produktach finansowych, produktach inwestycyjnych, oszczędnościowych oraz innych ujętych na niniejszej stronie, jej podstronach oraz podczas spotkania online. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, jej podstronach oraz przedstawione w trakcie spotkania online, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Wszystkie transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem i mając na uwadze ten aspekt, przy każdej decyzji związanej z produktem finansowym, inwestycyjnym, oszczędnościowym i innym, należy dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać z porady niezależnego doradcy inwestycyjnego, podatkowego i/lub prawnego.