FPM
wtorek, 26 wrz, 2023
FPM
j2t logo

Dziękujemy

Pobierz darmowy raport, uwzględniający wpływ pandemii Covid-19 na rozwój sytuacji na światowych rynkach.

raport analityczny

Partnerzy

Logo Comparic
Finvest Group Logo
Traders Area Logo

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Wszystkie treści zamieszczone w niniejszym ebooku mają wyłącznie charakter informacyjny
i prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). Autor, partnerzy oraz podmiot rozpowszechniający nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu o udostępnione w ebooku treści.

Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym (ang. margin trading), w szczególności instrumenty rynku walutowego Forex (ang. FOReign Exchange), kontrakty futures i kontrakty różnic kursowych CFD (ang. Contract for Difference). W przypadku wymienionych instrumentów działanie dźwigni finansowej może przyczynić się do wystąpienia strat do wysokości depozytu zabezpieczającego. Brokerzy CFD/Forex prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej są prawnie zobowiązani do ochrony inwestorów indywidualnych przed wystąpieniem ujemnego salda. Chyba, że inwestor uznany zostanie za inwestora profesjonalnego. W takim przypadku ochrona przed ujemnym saldem uzależniona jest od oferty brokera.

! Jednocześnie należy mieć na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne.