Systemy swing trading, czyli transakcje średnioterminowe, które trwają od kilku do kilkunastu dni są często wykorzystywane przez traderów, których codzienne obowiązki nie pozwalają zająć się daytradingiem, bądź chcą załapać się na ruchy cenowe, które trwają dłużej niż jeden dzień.

Omówiony poniżej system swing trading wykorzystuje średnią kroczącą w celu określenia optymalnego miejsca do zawarcia pozycji. Handel z użyciem tej strategii odbywa się na wszystkich walorach, co oznacza, że można go wykorzystywać na różnych instrumentach, które są bardziej, bądź mniej związane z rynkiem Forex. System ten wykorzystuje wykres czterogodzinny w celu wyznaczenia poziomu, który jest punktem zwrotnym na wykresie.

Narzędzia wykorzystywane w strategii

Strategia Swing Trading 50 EMA wykorzystuje średnią wykładniczą 50-okresową, która jest naniesiona na wykres czterogodzinny. Pozwala to na identyfikację średnioterminowego trendu panującego na danym walorze. Dzięki temu traderzy mogą z większym prawdopodobieństwem zajmować pozycję na danym instrumencie, ponieważ posiłkują się przy tej strategii inwestycyjnej analizą obecnie panującego trendu.

EMA Strategia

Wejście w pozycję

Sygnał do zajęcia pozycji pojawia się momencie, w którym świeca godzinowa nachodzi na średnią kroczącą wykładniczą, po czym zamyka się poniżej, bądź powyżej niej. W momencie, w którym świeca zamknęła się powyżej średniej, natomiast średnia jest skierowana ku górze, wówczas jest to sygnał do zajęcia pozycji długiej. W momencie, w którym świeca zamknęła się poniżej średniej, zaś kąt nachylenia średniej EMA jest skierowany ku dołowi, wówczas jest to sygnał do zajęcia pozycji krótkiej. Gdy powyższy scenariusz zostanie zrealizowany, wówczas trader ustawia zlecenie buy stop, w przypadku zlecenia kupna, 5 pipsów powyżej świecy sygnalnej. W przypadku zlecenia sprzedaży, decyduje się na postawienie zlecenia sell stop 5 pipsów poniżej świecy sygnalnej.

EMA Strategia

EMA Strategia

Wyjście z pozycji

Stop Loss należy umieścić w odległości 5 pipsów poniżej, bądź powyżej świecy sygnalnej, w zależności, czy został wygenerowany sygnał kupna czy sprzedaży. Następnie, po wejściu w daną transakcję należy ustawić Take Profit na wysokości minimum dwukrotności naszego ryzyka. Oznacza to bowiem, że jeżeli nasz SL wynosi 50 pipsów, wówczas Take Profit nie powinien wynosić mniej niż 100 pipsów.

Zarządzanie kapitałem

W przypadku transakcji typu swing trading, spekulant powinien zachować bufor bezpieczeństwa w postaci nie większej niż 1,5% posiadanego kapitału. W ten sposób w przypadku serii strat uda mu się z powodzeniem przetrzymać gorszy okres. Jednocześnie potencjalny zysk w postaci dwa razy większej od ponoszonego ryzyka pozwoli mu zrekompensować z nawiązką ewentualne obsunięcia kapitału.

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.