Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności szczegółowo opisuje, w jaki sposób podmiot FX Ekspert Marcin Wenus z siedzibą w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej 32/40/11, 25-308 Kielce będący administratorem www.tradersarea.pl gromadzi i wykorzystuje informacje przekazywane przez osoby korzystające (dalej: „Użytkownicy”) ze strony internetowej www.tradersarea.pl i jej podstron (dalej: „Portal”), z uwzględnieniem danych osobowych.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką.

  1. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku twardym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu i jego podstron. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
  2. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu zapewnienia lepszego korzystania z Portalu, badania aktywności Użytkownika i gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem z Portalu.
  3. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu identyfikacji źródła, z którego Użytkownik trafił na Portal, a także reklamowania usług świadczonych przez Portal z wykorzystaniem remarketingu i informacji o historii odwiedzin na Portalu zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Portal i podmioty z nim współpracujące.
  4. Ustawienia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej najczęściej domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika.
  5. Przeglądarka internetowa powinna również zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji Użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików na dysku twardym urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, ich blokowania i usuwania dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  6. Pliki cookies zamieszczane na dysku twardym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z Portalem.
  7. W chwili przesłania przez Użytkownika poprzez Portal danych osobowych, Portal staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług oraz udzielania innych informacji handlowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) przez Portal.
  8. Przez pozostawienie swoich danych na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Portal.
  9. W związku z powyższym, Użytkownik jest świadomy przysługujących mu praw wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), w szczególności prawa do dostępu danych, ich zmiany oraz usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych przez Portal należy przesłać wiadomość wskazującą wyraźnie i wprost na taką wolę na adres e-mail .
  10. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Portal usług drogą elektroniczną, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), przez udostępnienie Portalowi identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Portal, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).