Two-Way Price

  1383

  Wartość instrumentu wyrażona w dwóch cenach – cenie kupna oraz cenie sprzedaży. Ceny kupna i sprzedaży określane są także mianem cen bid i ask. Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży stanowi spread, który jest zyskiem pośrednika handlowego, czyli brokera. Im bardziej płynny instrument finansowy, tym mniejsza różnica pomiędzy ceną bid i ceną ask.

  To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

  BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH

  Ekonomista
  Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.