PKB realny

  1882
  Noble

  Produkt Krajowy Brutto wyrażony według wartości pieniądza z okresu bazowego. Innymi słowy jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce danego kraju skorygowana o bieżącą zmianę cen (inflację lub deflację). Zmiana cen bieżących nie ma wpływu na wartość realnego PKB. PKB realny jest miernikiem właściwym dla obserwacji zmian wartości produkcji w czasie.

  To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

  OTWIERAM KONTO DEMO

  PODZIEL SIĘ
  Ekonomista
  Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.