OTC

  1548

  Over the counter market. Nieregulowany rynek pozagiełdowy. Rynek finansowy, na którym transakcje są dokonywane między stronami bezpośrednio lub za pośrednictwem banków komercyjnych i banków inwestycyjnych. Transakcje te dotyczą niewystandaryzowanych instrumentów finansowych, co stanowi zasadniczą różnicę pomiędzy rynkiem OTC a rynkiem giełdowym. Rynki OTC obejmują międzybankowy rynek depozytów i lokat, międzybankowy rynek walutowy oraz rynek OTC instrumentów pochodnych.

  To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

  OTWIERAM KONTO DEMO

  PODZIEL SIĘ
  Ekonomista
  Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.