Odchylenie standardowe

    1257
    Rachunek na Start

    Standard Deviation. Narzędzie analizy technicznej. Statystyczna miara zmienności kursu wykorzystywana jako pomocniczy wskaźnik analizy wykresów cenowych. Wskaźnik opiera się na założeniu, że lokalne maksima kształtują się w towarzystwie dużej zmienności wahań, co wpływa na wzrost wartości wskaźnika.

    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.