Minors

  1336
  Szkolenia online

  Angielskie określenie par krzyżowych, inaczej crossy. Główne waluty połączone w pary walutowe z pominięciem dolara amerykańskiego. Pary złożone z dwóch walut spośród euro, funta szterlinga, franka szwajcarskiego, jena japońskiego oraz dolarów: australijskiego, nowozelandzkiego i kanadyjskiego.

  Rachunek na Start
  Ekonomista
  Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.