Deutsche Boerse

Deutsche Boerse AG, określana także jako Deutsche Boerse Group, to jedna z największych grup giełdowych świata, obok Intercontinental Exchange, do którego należą giełdy z...

Euro – wspólna waluta i jej historia

Euro (EUR, €) to europejska waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej występuje od 1 stycznia 2002 roku. Jest to prawny środek...

Bank Światowy

Bank Światowy, z angielskiego The World Bank to instytucja finansowa założona w lipcu 1944 roku, której siedziba znajduje się w stolicy Stanów Zjednoczonych, czyli...

Swiss National Bank SNB

Swiss National Bank (SNB), czyli Szwajcarski Bank Narodowy to bank centralny Szwajcarii, odpowiednik Narodowego Banku Polskiego w tym alpejskim kraju. Podstawowe zadania Narodowego Banku...

Związek Maklerów i Doradców ZMiD

Związek Maklerów i Doradców, w skrócie ZMiD, to stowarzyszenie, które zrzesza osoby posiadające polskie licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Stowarzyszenie powstało w...

National Futures Association NFA

National Futures Association (NFA), czyli Narodowe Stowarzyszenie Kontraktów Futures (w wolnym tłumaczeniu) to organizacja regulująca amerykański rynek instrumentów pochodnych, włącznie z kontraktami futures notowanymi...

CFTC – Commodity Futures Trading Commission

Commodity Futures Trading Commission (w skrócie CFTC), to niezależna agencja rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, regulująca rynki kontraktów futures oraz opcji na terenie Stanów Zjednoczonych....

Reserve Bank of Australia RBA

Bank Rezerw Australii, z angielskiego Reserve Bank of Australia, w skrócie RBA, powstał w 1960 roku. Siedziba australijskiego banku centralnego znajduje się tam gdzie...

Międzynarodowy Fundusz Walutowy MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w skrócie MFW (z angielskiego International Monetary Fund, w skrócie IMF) to międzynarodowa organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która...

CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), czyli Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to cypryjski odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. CySEC uchodzi za jedną...